Prijava

Prijava za košarkaški kamp

Milica Dabović

Saglasan sam da agent kampa proveri autentičnost prijave pozivom na konatkt telefon ili putem e-maila. Prijava postaje važeća sa datumom prve uplate.

Dragi roditelji budite bezbrižni

U skladu sa okolnostima i preporukama nadležnih državnih institucija, obaveštavamo vas da smo preduzeli sve neophodne mere zaštite dece, trenera i zaposlenih, u cilju prevencije širenja virusa COVID-19.

Tokom boravka u košarkaškom kampu “Milica Dabović” vaši šampioni uživaće u sportu, druženju, prirodi, igri! Naš tim brine o njihovoj bezbednosti, zdravlju i ishrani.

Pokrovitelji i partneri kampa